Enkele bijzondere projecten

Pagina volgt nog!! UNDER CONSTRUCTION 


In 2016 heb ik de definitieve ontwerpen mogen maken voor negen nieuwe nevengeulen langs de IJssel. Acht zijn inmiddels aangelegd.


Pagina volgt nog!! UNDER CONSTRUCTION 


Pagina volgt nog!! UNDER CONSTRUCTION 


Sinds 2007 werk ik via de Stichting Waal-Maas Symbiose aan initiatieven om de verbinding tussen de Waal en Maas te herstellen.