Wie is Jos Rademakers?

Ik ontwerp, ontwikkel en realiseer nieuwe natuur.
Sinds 2002 doe ik dat als zelfstandig adviseur onder de werknaam 
"Jos Rademakers Ecologie en Ontwikkeling".


Van september 2017 tot mei 2023 mocht ik leiding geven als directeur-bestuurder aan ARK Rewilding Nederland (tot 2023 ARK Natuurontwikkeling)


Sinds mei 2023 focus ik mij op het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het opzetten van nieuwe samenwerkingen en het waarmaken van enkele spraakmakende grensverleggende natuurprojecten.

 

Ecologie en Ontwikkeling

Sinds april 2002 run ik het zelfstandig adviesbureau “Jos Rademakers Ecologie en Ontwikkeling”, sinds 2009 vanuit Oijen aan de Maas. In opdracht van zowel overheden, natuurorganisaties, ontwikkelaars als uitvoerend aannemers ontwerp én realiseer ik natuurontwikkelingsprojecten.

 

Ik heb een bijdrage mogen leveren aan tientallen natuurprojecten, ontwikkelingsvisies en beleidsstudies (zie longlist). Grotendeels langs de rivieren, maar ook daarbuiten. Ik werk bij de meeste projecten samen in teams met andere ecologen, met landschapsarchitecten, met gebiedsontwikkelaars, met adviesbureaus en kennisinstituten.
Ik geef als ontwerpleider leiding aan projectteams of als technisch manager aan de uitvoering. 

 

De eigen ontwikkelkracht van de natuur is uitgangspunt van mijn aanpak. Als landschapsecoloog probeer ik het vermogen van de natuur te doorgronden en te benutten. Mijn inzet is om de natuur (weer) in beweging te krijgen, weer op te bouwen. Door kansrijke condities, ruimte en tijd te scheppen voor natuurlijke processen. En, voor zover mogelijk, de natuur zo onafhankelijkheid mogelijk te maken van voortdurend menselijk beheer.

 

Als eigenstandig denker werk ik vanuit een vrije, kritische rol. Ik blijf zoeken naar kansen om nog meer resultaat te bereiken, om belangen te koppelen. Dat lukt, door sterke leidende concepten te ontwikkelen; vanaf ontwerp tot uitvoering en beheer.