Projecten buiten het rivierengebied

Mijn portefeuille ligt weliswaar grotendeels in het rivierengebied. Dat neemt niet weg dat ik ook elders in Nederland als ontwerpend en adviserend ecoloog betrokken ben bij de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van projecten.

Een belangrijk voorbeeld is het project Wieringerrandmeer, waar ik als ecoloog een bepalende inbreng heb gehad bij het ontwerp en de toetsing van de plannen. Dit project trachtte een grootschalig natuurlijk meer te realiseren in de kop van Noord-Holland, in combinatie met de ontwikkeling van woningbouw. Het is uiteindelijk niet gelukt, maar was wel een moedige (overmoedige?) poging voor integrale gebiedsontwikkeling.


Ontwerpend ecologisch advies bij gebiedsontwikkeling

Wieringen

2000 - 2010

Wieringerrandmeer: ontwerpstudie en natuurtoets

Uitwerking van het masterplan Wieringerrandmeer tot een uitgewerkt voorontwerp. Lid van ontwerpteam samen met Strootman Landschapsarchitecten Amsterdam en Palmbout Urban Landscapes Rotterdam. Verantwoordelijk voor onderbouwing en uitwerking van 250 ha nieuwe natuur binnen het project.

Bijdragen aan Milieueffectrapportage. Opstellen van passende beoordeling en natuurtoetsing.

Projectbureau Wieringerrandmeer

Boskalis

Volker Wessels Vastgoed

Gemeente Wieringen

Gemeente Wieringermeer

Provincie Noord-Holland


Uitsnede uit ontwerp Wieringerrandmeer, bureau Strootman Amsterdam, 2008
Uitsnede uit ontwerp Wieringerrandmeer, bureau Strootman Amsterdam, 2008

Friesland

2010

Kwaliteitsteam Centrale As Friesland

Lid van Kwaliteitsteam Ruimtelijke Kwaliteit nieuwe regionale vierbaansweg door centraal Friesland. Opstellen pre-advies. Juni 2010.

Provincie Friesland


Utrechtse Heuvelrug

2008

Schetsplan De Zanderij Maarn. 

Uitwerken diverse modellen voor toekomstige ontwikkeling van de NS-zanderij in de Utrechtse Heuvelrug bij Maarn. Ontwerpstudie in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten.

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug


Grebbelinie

2007

Ontwerphandreiking Grebbelinie.

Studie in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten en Beek & Kooiman Cultuurhistorie. Workshops en ideeontwikkeling voor duurzame inpassing lokale projecten en ontwikkelingsplannen

Provincie UtrechtEcologische toetsingen en begeleiding

Ecologische begeleiding

2000 - 2015

Ecologische begeleiding uitvoering projecten

Opstellen ecologisch werkplannen & inspecties tijdens uitvoering. O.a.:

- Baggerwerk kanalen Oude Arne bij Middelburg en Arnemuiden (2015)

- Aanleg N23 Lelystad-Dronten (2009)

- Baggerwerk Zuid-Willemsvaart (2009)

- Baggerproject Zuiderdiep (2008)

- Strandsuppletieproject Noord-Beveland (2008)

- Maneswaard, Kesteren (2006)

Boskalis


Natuur-toetsen

2000 - 2011

Natuurtoetsen van ontwikkelingsprojecten

- Herontwikkeling voormalige kwekerij Veelzorg, Hillegom (2011)

- Oxenhof Deventer, ontwikkeling woning in oud bosperceel (2010)

- Zeehosterrein, Katwijk aan Zee (2009, 2017)

- Zandwinning de Dooze, Kloosterhaar (2006 - 2007)

- Woningbouwproject De Marel, Hillegom (2006)

- Woningbouwproject De Rietbaan, Huissen (2005, 2015)

- Ecologische verbinding Elshofkanaal, Hillegom (2004)

- Uitbreiding Valkenburgse Meer, Hillegom (2004)

- Woningbouwproject Vossepolder, Hillegom (2003)

- Boerderijverplaatsing Bentelo, gemeente Hof van Twente (2003)

- Bedrijventerrein Driehoven Ossendrecht, Woensdrecht (2002) 

- Treslongterrein te Hillegom (2002 - 2005)

- Herontwikkeling kazerneterrein Westenberg-Buiten, Schalkhaar (2002)

- Herontwikkeling steenfabrieksterrein de Brekeld, Rijssen (2002).

Gemeente Hillegom

LandRaad Arnhem

Vereniging tot behoud Zeehosterrein

SIGHT adviseurs

Van de Hoogevest Ontwikkeling

Konder Wessels 

SAB adviseurs, Arnhem

Raadthuizen b.v., Deventer.

 


Motorsport

2005 - 2011

Natuurtoets vergunning motorcrossterrein Heerde

Ecologische evaluatie van de beoogde uitbreiding van de vergunning voor het motorcross-circuit te Heerde ten behoeve van aanvraag vergunning natuurbeschermingswet. Nadere (passende) beoordeling van de effecten van geluid op populatieontwikkeling Wespendief en Zwarte specht. Opdracht van Motorsportvereniging Noordoost Veluwe

Motorsportvereniging Noordoost Veluwe


Motorsport

2011

Natuurtoets ENDURO-evenementen Oirschotse Heide

Toetsing van de effecten van motor-duursport-evenementen in de winterperiode op militair oefenterrein Oirschotse Heide. Opstellen ecologisch voorzorgsplan en overleg met ministerie van Defensie en EL&I over, dientengevolge, ontbreken noodzaak van ontheffingen Flora- en faunawet.

Motorsportvereninging MAC Veldhoven