Ontwerp & realisatie van nevengeulen langs de IJssel (KRW)

KRW project IJsselgeulen

Door de uiterwaarden van de IJssel zijn in 2016 (uitlopend in 2017) acht nieuwe nevengeulen aangelegd door de aannemerscombinatie Ploegam / Van den Biggelaar in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het project was onderdeel van het Kader Richtlijn Water (KRW) programma van Rijkswaterstaat. De nevengeulen moeten leefgebied bieden voor de stromingsminnende vissen, riviergebonden waterdieren en waterplanten.

Ontwerpaanpassingen 

Jos Rademakers heeft de definitieve ontwerpen van deze geulen uitgewerkt in opdracht van Ploegam/Van de Biggelaar. Er bleken forse aanpassingen van de voorlopige plannen nodig om tot robuuste, beheerbare én werkelijk levende nevengeulen te komen. Een groot deel van die aanpassingen zijn uiteindelijk ook doorgevoerd. Het resultaat mag er dan ook zijn..

  • De inlaatwerken zijn (op één na) uitgevoerd met veel hout, grind en zand op de bodem en zo danig dat er zo veel mogelijk licht in de geul kan vallen. Dat is belangrijk want juist rond deze (helaas noodzakelijke debietregulerende) versmallingen zijn de stroomsnelheden in de geul langdurig geschikt voor stromingsafhankelijke soorten. 
  • Bij de Gelderse Toren (Leuvenheim) is een nevengeul aangelegd door een bestaand zachthoutooibos. Om de geul in te passen door het bos is het tracé aangepast. Helaas kon de instroom niet worden aangelegd waardoor de geul nog niet meestroomt. Op verzoek van de landeigenaar moest helaas een dure doorwaadbare stenen voorde worden toegevoegd. 
  • Reuversweerd (Cortenoever, Brummen)
  • Ravenswaard (Voorst)
  • Wilpse weerd (Yperenberg, Wilp)
  • Dorperwaard (Terwolde)
  • Katerstede (Welsum)
  • Welsumerwaard (Welsum)
  • Vorchterwaard (Vorchten)
  • Buitenwaarden (Wijhe)