Ontwikkeling Waal-Maas connectie

Sinds 2007 werk ik als bestuurslid van de Stichting Waal-Maas Symbiose (en daarvoor als adviseur van de voorganger Stichting Symbiose tussen Veiligheid en Natuur) aan de ontwikkeling van ideeën en initiatieven om de historische verbinding tussen de Waal en Maas nabij Heerewaarden weer te herstellen door de aanleg van een permanent stromende “zijrivier”, omgeven door enkele tientallen hectaren, bosrijke riviernatuur als schakel tussen de nieuwe natuur in de uiterwaarden van de Waal en de Maas. Enkele mijlpalen in die ontwikkeling:


LIFE-IP

subsidie

Work in progress!

Actieplan Waal-Maas Connectie

Begin 2017 is een Europese subsidie (LIFE-IP) ontvangen, die we willen inzetten om de ontwikkeling van de Waal-Maas connectie weer op gang te krijgen. Doel is het slechten van de beleidsmatige belemmeringen. 

Het actieplan wordt financieel ondersteund door Natuurmonumenten en ministerie van Economische zaken. De uitvoering wordt in handen gelegd van ARK Natuurontwikkeling.

Stichting Waal-Maas Symbiose 

Natuurmonumenten

Stichting Ark

Ministerie EZ


Overstroom

2010 - 2014

Planstudie Overstroom

Voorontwerp voor een nevengeul die tot 3% van de Waalafvoer laat afstromen naar de Maas via de Dreumelse Overlaat. Haalbaarheidsverkenning & business-plan om dit te combineren met de winning van duurzame energie uit het peilverschil tussen Waal en Maas.

Innovatiestudie gesubsidieeerd door de provincie Gelderland (WaalWeelde) en de Regio Rivierenland (energietransitie).

Opdracht ingevuld in samenwerking met bureaus HKV en Cubic Square.

Stichting Waal-Maas Symbiose

Natuurmonumenten


Nominatie

 

2011

Nominatie plan Overstroom

Op 1 november 2011 werd het plan "Overstroom" genomineerd voor de prijsvraag "Ondernemen met Natuur" van het Nationaal Groenfonds! 

Helaas niet gewonnen; het project was niet reproduceerbaar.

 

 


Bato's Erf

2008

Haalbaarheidstudie Bato's Erf.

Uitwerken concept voor herinrichting voormalig steenfabrieksterrein Batos' Erf te Heerewaarden. Ontwerp alternatieven, onderzoeken rivierkundige en milieukundige effecten, opzetten realisatiestrategie en ontwikkelen samenwerking met betrokken overheden en bedrijven. 

Innovatiestudie in samenwerking met project Waal Weelde.

Initiatief vanuit de Stichting Symbiose tussen veiligheid en natuur. 

 

 

Provincie Gelederland

Dienst Landelijk Gebied Gelderland

Rijkswaterstaat WINN